Brak miejsc w hotelu na zamku

Praktycznie w jedną dobę zostały zarezerwowane wszystkie miejsca w hotelu na zamku w Nidzicy na czas trwania festiwalu. Czekaliśmy z tą informacją, ponieważ trwały jeszcze przetasowania – część uczestników wybierała Kamieniczkę bądź Gravena, na zamek przechodzili w ich miejsce uczestnicy z listy rezerwowej.

W tej chwili sytuacja jest już jasna. Zamek pełny, Kamieniczka i Graven też. Pozostają miejsca w kwaterach prywatnych lub w pensjonatach pod samą Nidzicą.

Jak już pisaliśmy, organizacja wszystkiego w samej Nidzicy, po pięciu latach przerwy, jest dla nas novum. Przechodzimy przez to po raz pierwszy w prawie 30-letniej historii festiwalów. Dotąd dojeżdżaliśmy spod Nidzicy autokarami, co było dla wszystkich mocno uciążliwe, choć z pewnością było też wydarzeniem integracyjnym.

Zamykamy powoli listę gości i prelegentów. Wkrótce uzupełnimy te dane na stronie.

Leave a Comment